2. Marcel Broodthaers, “Musée d’Art Moderne, Département des Aigles”

 

دومین هنرمند این مجموعه، مارسال بروترز Marcel Broodthaers است؛هنرمند و شاعر بلژیکی‌ای که سعی در جابه‌جایی تعاریف مشخص‌شده برای موزه و مؤسسه‌های هنری داشته. اثرات تلاش او برای برپایی موزه‌ی سیار با اتاق‌های زمان و استفاده از اشیا معمولی روزمره به عنوان اثر هنری در روند هنر معاصر امروزه‌مان به خوبی قابل مشاهده است.

 

 

 

اطلاعات بیشتر و آثار بیشتر در سایت MoMA:

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1542